La Coordi busca Tècnic/a de projecte - AlterNativa3

Search

La Coordi busca Tècnic/a de projecte

Es busca una persona tècnica de projecte per incorporar-se al equip de LaCoordi. La  persona escollida s’incorporarà a l’equip tècnic de LaCoordi per dur a terme el projecte  en curs. Específicament serà responsable de la dinamització territorial i les activitats  relacionades amb donar suport a la xarxa Cafè Ciutat i la implementació de la iniciativa  Ciutats pel Comerç just a Catalunya.
La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques –LaCoordi- és una entitat de  segon grau, que agrupa a SETEM Catalunya, Alternativa3, FETS – Finances Ètiques,  Associació Fiare Catalunya, Oxfam Intermón i la Xarxa d’Economia Solidària (XES), entitats impulsores de la campanya “Som Comerç just i Banca Ètica”, a Catalunya.  LaCoordi respon a la necessitat de visibilitzar la relació entre el Comerç Just, l’Economia Solidària i les Finances Ètiques i el seu impacte social i ambiental a escala  local i global. Enfortir aliances i teixir noves xarxes que fomentin un canvi econòmic  global que posi la vida i el planeta al centre.

LaCoordi compta amb el suport de  diversos cofinançadors públics (ACCD, DIBA) per desenvolupar les seves línies de  treball.
La Xarxa Cafè Ciutat, formada per onze municipis, porta més de deu anys promovent el  comerç just com una eina per promoure els ODS i justícia global. Els municipis que  participen de la Xarxa Cafè Ciutat emprenen una etapa que vol consolidar el treball  realitzat fins al moment i donar un nou impuls al projecte amb el suport de LaCoordi.

La iniciativa Ciutats pel Comerç Just és una proposta que apropa els petits productors de comerç just a la ciutadania a través de les institucions públiques. Aquest títol el  tenen més de 2000 ciutats al món, i LaCoordi impulsarà a que les ciutats de Catalunya  esdevinguin cuitats pel comerç just. S’espera que aquest treball promogui sinergies i  vincles, no només entre els ens i les entitats de comerç just locals, sinó també amb  ciutats d’arreu el món.
A: FUNCIONS
• Coordinació i implementació de la iniciativa Ciutats pel Comerç Just a Catalunya.
o Realitzar diagnòstics personalitzats dels municipis per aconseguir la certificació de Ciutats pel Comerç Just
o Assessorament per assolir criteris
o Redacció de recull de bones pràctiques
• Responsable de les tasques de suport a la Xarxa de Cafè Ciutat
o Dinamització de sessions de treball amb tècnics municipals i d’entitats socials
o Diagnosis sobre l’estat de la promoció del CJ/FE a cada municipi, per establir les seves necessitats i possibilitats particulars
o Elaboració de unes Guies amb els resultats de la diagnosi, amb estratègies progressives (pla de treball de diferents nivells) per impulsar les economies transformadores (CJ/FE/ESS) a nivell local, enfortir les aliances públic-privades, i assolir els objectius establerts per la xarxa.
• Responsable de la dinamització territorial
o Creació de pla de treball per impulsar les economies transformadores arreu de Catalunya
o Accions de construcció de xarxa
• Seguiment i gestió del projecte en curs
o Gestió econòmica del projecte
o Elaboració d’informes de seguiment i de justificació
• Suport en la redacció de nous projectes i recerca de finançament
• Suport tècnic i logístic en l’organització de trobades, jornades, seminaris i altres activitats
B. REQUISITS
• Formació (grau o llicenciatura) de Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública, Relacions Internacionals o similar
• Experiència mínima de 3 anys en gestió de projectes cofinançats per administracions públiques i/o privades
• Coneixement i compromís amb els àmbits principals de laCoordi (Comerç Just, Finances Ètiques, Economia Solidària) o bé en altres àmbits vinculats a la
Justícia Global. Experiència demostrable en activitats participatives, campanyes de sensibilització i/o incidència (ja sigui social o política) en en els àmbits temàtiques de LaCoordi o d’altres àmbits vinculats a la Justícia Global.
• Nivell C català i castellà.
C. ES VALORARÀ
• Experiència en tècniques participatives d’avaluació, redacció d’avaluacions i guies o informes
• Coneixements en compra pública responsable.
• Coneixements de la perspectiva ecofeminista
• Capacitat de treball en xarxa i en equip.
• Experiència de treball amb joves, tant en l’àmbit de l’educació formal, com no formal i informal.
• Es valora nivell D de català i altres idiomes
• Persona proactiva i polivalent, amb capacitat analítica i de resolució de problemes, empatia i capacitat comunicativa.
D. OFERIM
• Contracte per projecte, 30 hores setmanals
• Salari segons taula salarial de l’entitat
• Incorporació a partir de mitjans de setembre
• Flexibilitat horària
Enviar currículum i carta de motivació a coordinacio@lacoordi.cat abans del 4 de  setembre 2020. Es contactarà amb les persones candidates per fer una entrevista i
prova escrita a principis de setembre.

- 04-08-20
    La teva cistella
    La teva cistella esta buidaTornar a la botiga