Alternativa 3

dones

  • El Comerç Just empodera les dones

    Les dones de les organitzacions de Comerç Just arriben a un nivell més alt de lideratge que la dones de les empreses convencionals. Des d’AlterNativa3 celebrem el Dia Internacional de la Dona, i us presentem algunes dades que demostren aquesta realitat.

    Les dones de les organitzacions de Comerç Just tenen quatre vegades més probabilitats d’aconseguir llocs […]