AlterNativa3 entén la feina en xarxa amb altres organitzacions que promouen el Comerç Just, la sostenibilitat mediambiental i l’economia solidaria com la millor forma d’aconseguir els seus objectius: crear una societat més equitativa basada en el respecte dels drets humans i del medi ambient.