Alternativa 3

20 November, 2017

Daily Archives

  • El Rincón de Lectura: la escuelita de San José

    El projecte
    L’escola de la Comunitat de San José és una de les 9 escoles beneficiaries del projecte el Rincón de Lectura realitzat per Alternativa3 i la Cooperativa Augusto Cesar Sandino, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa i Fundación Logistica Justa. El projecte ha posat a disposició de les escoles llibres de lectura i el […]